Pravilnik o provedbi podmjere 19.2.”Provedba operacija unutar CLLD strategije”, podmjere 19.3...

NN 96/2017 (27.9.2017.), Pravilnik o provedbi podmjere 19.2. »Provedba operacija unutar CLLD strategije«, podmjere 19.3. »Priprema i provedba aktivnosti suradnje LAG-a« i podmjere 19.4. »Tekući troškovi i animacija« unutar mjere 19 »Potpora lokalnom razvoju u okviru inicijative LEADER (CLLD – lokalni razvoj pod vodstvom zajednice)« iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – […]

Obavijest odabranim LAG-ovima prilikom podnošenja Zahtjeva za promjenu – odabir LAG-ova

Sukladno čl. 4. st. 8. Pravilnika o provedbi podmjere 19.2. »Provedba operacija unutar CLLD strategije«, podmjere 19.3. »Priprema i provedba aktivnosti suradnje LAG-a« i podmjere 19.4. »Tekući troškovi i animacija« unutar mjere 19 »Potpora lokalnom razvoju u okviru inicijative LEADER (CLLD – lokalni razvoj pod vodstvom zajednice)« iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje […]

Faktori uspješnosti za nove Programe ruralnog razvoja

Prijedlozi za EU politiku za ruralni razvoj tijekom perioda 2014. – 2020. nadograđuju se na iskustva prethodnih programskih razdoblja, te jačaju poziciju ruralnog razvoja kao nužnog sastavnog dijela Zajedničke poljoprivredne politike. Važna pitanja kao što su trendovi globalizacije, fiskalna strogost i održivost okoliša nude izazovno okruženje za prezentiranje novih PRR-a. Ta pitanja naglašena su na […]

Sustav praćenja i evaluacije mjere LEADER – Vodič za Ministarstvo poljoprivrede i lokalne akcijsk...

Zajednička poljoprivredna politika (ZPP) doprinosi trima općim ciljevima koji zajedno čine ciljeve pametnog, održivog i uključivog rasta Europa 2020. Uspješnost ZPP-a mjeri se u odnosu na sljedeće opće ciljeve: Održiva proizvodnja hrane koja doprinosi sigurnosti hrane podizanjem konkurentnosti poljoprivrede Unije i osiguravanjem sredstava za rješavanje izazova s kojima se suočava sektor u smislu poremećaja na […]

Održan skup „Quo vadis, ruralna Hrvatska?“

U petak, 22. rujna 2017. godine, na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu u Zagrebu, održan je skup „Quo vadis, ruralna Hrvatska?“  na kojem su izneseni  rezultati varijantnih scenarija razvoja ruralnih područja Republike Hrvatske, a u okviru interdisciplinarnog znanstvenog projekta Hrvatske zaklade za znanost CRORURIS.