Podmjera 19.2. Provedba operacija unutar CLLD strategije

Korisnici

LAG-ovi kod odabira LAG-ova

Nositelji projekta sa područja LAG-a (koji su podnijeli zahtjev LAG-u) kod provedbe odabrane LRS

Prihvatljivi troškovi

Projekti koji su u skladu sa lokalnom razvojnom strategijom i Programom ruralnog razvoja.

Potpora

Intenzitet potpore za pojedini projekt će ovisiti o intenzitetu potpore za svaku pojedinu mjeru/podmjeru/operaciju iz Programa ruralnog razvoja (mogućnost povećanja do 20% temeljem odluke lokalne akcijske grupe prikazane u lokalnoj razvojnoj strategiji). Najviši iznos potpore je do 3.000.000 EUR-a po odabranoj lokalnoj akcijskoj grupi.