Zatvaranje Poziva za iskaz interesa

Obavještavamo članove Mreže da će Poziv za iskaz interesa biti otvoren do petka 13. prosinca u 12 sati.

Poziv za iskaz interesa je neobavezujuć te nije uvjet prijave na Poziv za podnošenje prijedloga aktivnosti u provedbi Akcijskog plana Mreže za 2020. godinu. Prijave koje se prikupe do 13. prosinca obradit će se te će analitika dobivena iskazom interesa biti korištena kao smjernica za raspisivanje Poziva u 2020. čija objava se planira u 1. kvartalu 2020. godine.

Na Poziv za iskaz interesa moguće je prijaviti više aktivnosti, no sve moraju biti u skladu s ciljevima Mreže:

a) povećanje sudjelovanja dionika u provedbi Programa

b) poboljšanje kvalitete provedbe Programa

c) informiranje šire javnosti i potencijalnih korisnika o Programu i mogućnostima sufinanciranja projekata i

d) poticanje inovacija u poljoprivredi, proizvodnji hrane, šumarstvu i ruralnim područjima.