Prva međunarodna konferencija o provedbi LEADER/CLLD-a u zemljama jugoistočne Europe – SEE LEADER

Od 20. – 22. studenoga 2019. Hrvatska će biti domaćin prvoj međunarodnoj konferenciji o provedbi LEADER-a odnosno CLLD-a  jugoistočnoj Europi koja će se održati u Opatiji.

Događanjem se želi okupiti LAG-ove, znanstveno-stručne institucije i organizacije koje se bave integralnim razvojem ruralnih područja kako bi raspravljali o praktičnim i teorijskim implikacijama provedbe LEADER/CLLD-a u jugoistočnoj Europi.

Organizator događanja je LEADER mreža Hrvatske s nacionalnim i međunarodnim partnerima, a dio troškova odobren je za sufinanciranje sredstvima Mreže za ruralni razvoj u okviru Poziva za podnošenje prijedloga aktivnosti za provedbu godišnjeg provedbenog akcijskog plana Mreže za 2019. godinu, koja su osigurana iz Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj (85%) i državnog proračuna Republike Hrvatske (15%).

Za više informacija i prijavu na konferenciju pogledajte na mrežnim stranicama SEE LEADER konferencije.