Svaki tjedan LAG jedan! – Zagorje-Sutla

Lokalna akcijska grupa Zagorje – Sutla (LAG Zagorje – Sutla) nastala je sredinom 2015. godine spajanjem dva LAG-a, LAG-a Zagorje i LAG-a Sutla. LAG Zagorje – Sutla obuhvaća ukupno 11 jedinica lokalne samouprave na površini većoj od 439 km2 s više od 44 tisuće stanovnika. Uključuje 3 grada, Pregradu, Klanjec i Zabok te 8 općina: […]

Svaki tjedan LAG jedan! – LAG Zagora

Lokalna akcijska grupa Zagora (LAG Zagora) osnovana je u veljači 2015. godine te je najmlađi LAG na području Splitsko-dalmatinske županije. Djeluje na području 41 naselja koja čine pet jedinica lokalne samouprave, Općina Dicmo, Dugopolje, Klis, Lećevica i Muć. Trenutno broji 28 aktivnih članova iz javnog, gospodarskog i civilnog sektora. Djelovanje LAG-a Zagora zasniva se na […]

Svaki tjedan LAG jedan1 – LAG Vuka Dunav

Lokalna akcijska grupa Vuka-Dunav (LAG Vuka-Dunav) djeluje od veljače 2012. godine. Od osnivanja do današnjih dana LAG Vuka-Dunav prati kontinuirani rast što ukazuje na sve veće povjerenje i prepoznatljivost koju LAG uživa na svom području. Zemljopisni položaj LAG-a Vuka-Dunav nalazi se u obuhvatu rijeke Vuka na njegovoj zapadnoj strani i rijeke Dunav na istočnoj strani. […]

Svaki tjedan LAG jedan! – LAG Virovitički prsten

Lokalna akcijska grupa „Virovitički prsten“ (LAG „VIP“)  neprofitna  je udruga osnovana 14. rujna 2012. godine. Nalazi se u kontinentalnom dijelu Republike Hrvatske na prostoru Virovitičko-podravske županije i obuhvaća područje grada Virovitice te općina Gradina, Lukač, Pitomača, Suhopolje i Špišić Bukovica. Prostire se na 814,46 km2, odnosno na sjeveru graniči sa Republikom Mađarskom, a unutar granica Republike […]

Svaki tjedan LAG jedan! – LAG Vinodol

LAG „VINODOL“ osnovan je 2012. godine s ciljem unaprjeđenja kvalitete života na području LAG-a, kroz održiv lokalni razvoj i LEADER pristup. Temeljna zadaća LAG-a je promicanje ruralnog područja te unaprjeđenje interesa od važnosti za područje LAG-a, s naglaskom na mogućnost korištenja sredstava iz Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj (EPFRR). Smatrajući da cijelo područje Vinodola […]

Svaki tjedan LAG jedan! – LAG Vallis Colapis

Lokalna akcijska grupa Vallis Colapis (lat. dolina Kupe) je osnovana 2009. godine u okviru pilot projekta Ministarstva poljoprivrede (financiranog iz Phare programa) te je tako postao jedan u prvih LAG-ova u Hrvatskoj. LAG je isprva okupljao samo 5 općina i gradova na sjeveru Karlovačke županije, ali se uskoro proširio na 14 ruralnih općina i gradova […]

Svaki tjedan LAG jedan! – LAG Una

Lokalna akcijska grupa Una dobila je ime po rijeci jedinstvene smaragdne boje čija krajobrazna vrijednost čini ekološki najznačajnije područje LAG-a Una. Skupa s ornitološkim rezervatom Đol Dražiblato, Sunjskim poljem i parkom šuma Brdo Djed čini 45 % područja LAG-a Una koje pripada zaštićenoj površini NATURA 2000. Grad Hrvatska Kostajnica i Općine Dvor, Hrvatska Dubica, Majur […]

Svaki tjedan LAG jedan! – LAG Terra Liburna

Lokalna akcijska grupa „Terra liburna“ osnovana je 25.02.2013. godine i obuhvaća područje smješteno na zapadnom dijelu Primorsko-goranske županije koje kopnom graniči sa Slovenijom i Istarskom županijom, a unutar Županije s Gradom Čabrom, Općinom Čavle i Gradom Rijekom. Morem graniči s otokom Cresom. Prostire se na 528 km², što predstavlja 14,8% ukupne površine Županije, odnosno 0.6 […]

Svaki tjedan LAG jedan! – LAG Šumanovci

Lokalna akcijska grupa Šumanovci je osnovana 21. prosinca 2010. godine kao partnerstvo predstavnika javnog, gospodarskog i civilnog sektora ruralnog. Obuhvaća područje na istoku Slavonije u južnom dijelu Vukovarsko – Srijemske županije u tzv. Spačvanskom bazenu, a obuhvaća Općine Bošnjaci, Drenovci, Gunja, Štitar i Vrbanja te Grad Županju. Površina LAG-a Šumanovci je 607,19km², odnosno oko 24,8% […]

Svaki tjedan LAG jedan! – LAG Škoji

Lokalna akcijska grupa Škoji osnovana je u ožujku 2011. godine pod nazivom LAG Hvar. Pridruživanjem otoka Visa, LAG mijenja ime u LAG Škoji što prema lokalnom dijalektu znači „otoci“. 2014. godine pridružuje se i Općina Šolta čime LAG poprima svoj konačan oblik koji pokriva kopno,  more i arhipelag 3 veća naseljena otoka (Hvar, Vis i […]